Meny


Mosjøen Næringsforening

MONs lokaler

Fearnleys gt 7-9 2.etg

Postboks 286

8651 Mosjøen

 

Tlf: 976 79 375

post@mosjoennf.no

www.mosjoennf.no

 

 

<meta name="google-site-verification" content="kqaK8kXjdeumlYOM3iZTheqF3yXGsTa-fAv_VxUkJxg" />

Næringslivslunsj 2. mars 2017 kl. 12-13

Mosjøen Næringsforening, i samarbeid med Helgeland Sparebank, har den store glede og invitere sine medlemmer og samarbeidspartnere til en spennende næringslivslunsj 2. mars 2017 12.00-13.00 på Kulturverkstedet.

Tema:

1. Sentrum Næringshage - Hva er vi? Hva vil vi? Hva kan vi?
v/ Jan Sandbukt, adm.dir.

 


2. «Klimavennlig kompetanse» - v/ Tone Helen Hauge, Apotek1 og Bjørnar Andreassen, Studiesentret RKK Vefsn

 

  

 

Foto: Sentrum Næringshage (snhh.no), Helgelendingen (helg.no), Studiesentret RKK (http://www.studiesenteretrkkvefsn.no)

 

Påmelding på https://www.facebook.com/groups/709824969166447/, eller til lunsj@mosjoennf.no eller på SMS til 47 88 18 82 innen 01.03. kl. 14.
OBS!!! Dette mobilnummeret benyttes kun til påmelding av frokost/lunsj, og besvares ikke!!!!!!

Vi fornyer oss stadig! Her er enda en måte for de med facebook å kunne melde seg på våre arrangementer/aktiviteter:
https://www.facebook.com/groups/709824969166447/
 

[24.02.2017]
Næringslivet oppfordres til å bidra!

Kjære medlemmer og ikke-medlemmer!
Vi førsøker å hjelpe russen med å nå sitt mål om å samle inn minst kr. 100 000,- til dette viktige formålet.

Vi håper derfor at næringslivet stiller opp i en stor dugnad og giverstafett, og bidrar med kr. 1 000,- eller mer pr. bedrift.

Det er over gjennomsnittet med krefttilfeller i vår region, og det betyr at det er svært mange som er berørt av dette.

http://innsamling.kreftforeningen.no/krafttakmotkreft2017/5-5561#.WKWXoqr_CjY.facebook

Vi håper dere stiller opp!

 

[16.02.2017]
Nye medlemmer!

Mosjøen næringsforening har fått tre nye medlemmer:
Stanius Bygg AS
Friskgården Grong, avd. Helgeland
Naturlige Helgeland

 

Vi ønsker dem velkommen!

 

[16.02.2017] Les mer
MNF får besøk av fylkesråden for næring

 

FREDAG 10.2 får MNF besøk av fylkesråd for næring, Mona Fagerås  Hun kommer på næringslivslunsjen ogskal fortelle oss om Nordland fylkes næringspolitikk og vilket virkemiddelaparat. I tillegg skal hun få flere presentasjoner om næringslivet i vår region.

På samme næringslivslunsj får medlemmene første presentasjon av arbeidet så langt i fagrådet for Bygg og anlegg. Det blir også en presentasjon av medlemsmøte for Bygg og anlegg 14.2. 

 
[02.02.2017]
Juehilsen fra MNF

 

[22.12.2016]
1-5 av 106 Neste >>

Arrangementer:

 

02.03.2017 Næringslivslunsj
Kulturverkstedet 12.00-13.00
Tema:
1. Sentrum Næringshage - Hva er vi? Hva vil vi? Hva kan vi? v/ Jan Sandbukt, adm.dir.
2. "Klimavennlig kompetanse" v/ Tone Helen Hauge, apotek1 og Bjørnar Andreassen Studiesentret RKK Vefsn

 

Vi samarbeider med:

 

 

 

 

Aktivt arbeid med å bidra til

en positiv næringsutvikling i Vefsn

 

 Påvirke rammebetingelser for
   lokalt næringsliv

Bidra til sterkere samarbeid på
   tvers av bransjer og foreninger

Bidra til økt kompetanse innen
   lokalt næringsliv

Påvirkning av politiske
   beslutningstakere

Samarbeid med andre
   næringsaktører

Strukturert markedsføring av
   næringslivet

web: info helgeland