Meny


Mosjøen Næringsforening

MONs lokaler

Fearnleys gt 7-9 2.etg

Postboks 286

8651 Mosjøen

 

Tlf: 976 79 375

post@mosjoennf.no

www.mosjoennf.no

 

 

<meta name="google-site-verification" content="kqaK8kXjdeumlYOM3iZTheqF3yXGsTa-fAv_VxUkJxg" />

Næringslivslunsj ONSDAG 5.9
[22.08.2017] Les mer
Nytt Æresmedlem

Mosjøen Næringsforening hadde årsmøte 20.6.2017. I den forbindelse ble det utnevnt nytt æresmedlem i foreningen.

Styreleder hadde gleden av å utnevne Vigdis Moen Haga til æresmedlem for lang og tro tjeneste for næringslivet i Vefsn.

 

[23.06.2017]
Årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte 2017 i Mosjøen Næringsforening på Fru Haugans Hotel 20. juni 2017 kl. 18-21.

Innkomne forslag må være styret i hende senest 20.6 kl. 14.00.

Har du/dere ikke anledning å delta, men ønsker å bli representert ved fullmakt, ber vi om at dere benytter fullmaktsskjema som er vedlagt i utsendt e-post. Fyll ut og signer, og send gjerne inn på forhånd!

Etter årsmøtesakene jobber vi med et medlemsmøte:

Ny Mosjøen Videregående Skole v/ Fylkesråd for økonomi, Knut Petter Torgersen
Logistikk Helgeland v/ Odd Luktvasslimo

Velkommen!

Send gjerne et tips om dere møter, slik at vi kan planlegge detaljene rundt årsmøtet. 

[19.06.2017]
Næringslivslunsj 2. mars 2017 kl. 12-13

Mosjøen Næringsforening, i samarbeid med Helgeland Sparebank, har den store glede og invitere sine medlemmer og samarbeidspartnere til en spennende næringslivslunsj 2. mars 2017 12.00-13.00 på Kulturverkstedet.

Tema:

1. Sentrum Næringshage - Hva er vi? Hva vil vi? Hva kan vi?
v/ Jan Sandbukt, adm.dir.

 


2. «Klimavennlig kompetanse» - v/ Tone Helen Hauge, Apotek1 og Bjørnar Andreassen, Studiesentret RKK Vefsn

 

  

 

Foto: Sentrum Næringshage (snhh.no), Helgelendingen (helg.no), Studiesentret RKK (http://www.studiesenteretrkkvefsn.no)

 

Påmelding på https://www.facebook.com/groups/709824969166447/, eller til lunsj@mosjoennf.no eller på SMS til 47 88 18 82 innen 01.03. kl. 14.
OBS!!! Dette mobilnummeret benyttes kun til påmelding av frokost/lunsj, og besvares ikke!!!!!!

Vi fornyer oss stadig! Her er enda en måte for de med facebook å kunne melde seg på våre arrangementer/aktiviteter:
https://www.facebook.com/groups/709824969166447/
 

[24.02.2017]
Næringslivet oppfordres til å bidra!

Kjære medlemmer og ikke-medlemmer!
Vi førsøker å hjelpe russen med å nå sitt mål om å samle inn minst kr. 100 000,- til dette viktige formålet.

Vi håper derfor at næringslivet stiller opp i en stor dugnad og giverstafett, og bidrar med kr. 1 000,- eller mer pr. bedrift.

Det er over gjennomsnittet med krefttilfeller i vår region, og det betyr at det er svært mange som er berørt av dette.

http://innsamling.kreftforeningen.no/krafttakmotkreft2017/5-5561#.WKWXoqr_CjY.facebook

Vi håper dere stiller opp!

 

[16.02.2017]
1-5 av 109 Neste >>

Arrangementer:

 

06.09.2017 Næringslivslunsj
Fru Haugans Hotel 12.00-13.00
Tema:
MNF går en spennende høst i møte og vi har flere viktige tema på blokken. Fagråd handel og arrangement har hatt møte i dag, og har dratt opp flere interessante problemstillinger og tema. Vi håper på gode diskusjoner og innspill på følgende:

1. Oppstart på handlingsplanen for næringsforeningen.
Vi har bestemt oss for å sette enda mer fokus på medlemspleie! Hva gjør det enda mere attraktivt å være medlem? Hvordan får vi alle/flere til å bli medlemmer?

2. Arrangementsbyen/handelsbyen Mosjøen.
Hvordan ønsker vi at torghandelen skal foregå? Fra ”stygge” lastebiler, eller fra faste boder? Hvor skal slik handel foregå? Hvordan finansierer vi eventuelt boder? Hvem har ansvaret for utleie? Er prisnivået rett? Burde leie av torgplasser gå inn i et fond for å finansiere boder, flere faste/stasjonære strømskap omkring torget?

3. Julebyen Mosjøen.
Hvordan skal vi sammen løfte Julebyen Mosjøen? Hvordan gjør vi Mosjøen til den julebyen du bare må reise til? Julebelysning og vinterbelysning, hvordan finansierer vi dette? Hvordan knytter vi sentrum sammen fra Fru Haugans og til Sjøsiden senter?

4. Felles markedsplan/arrangementskalender.
Hvordan kan vi styrke arrangementene våre ved å være mer samspilte? Unngå kollisjoner? Gjøre opplevelsene enda større?

 

Vi samarbeider med:

 

 

 

 

Aktivt arbeid med å bidra til

en positiv næringsutvikling i Vefsn

 

 Påvirke rammebetingelser for
   lokalt næringsliv

Bidra til sterkere samarbeid på
   tvers av bransjer og foreninger

Bidra til økt kompetanse innen
   lokalt næringsliv

Påvirkning av politiske
   beslutningstakere

Samarbeid med andre
   næringsaktører

Strukturert markedsføring av
   næringslivet

web: info helgeland