Arrangement

Næringslivslunsj

Mosjøen Næringsforening står bak næringslivslunsjer med jevne mellomrom. Der vi ber medlemmene inn til ulike presentasjoner og diskusjoner.

Arrangementer

Mosjøen Næringsforening jobber aktivt for å utvikle Mosjøen som arrangementsby. Næringsforeningen står bak større arrangement som Tiendebytte, Hanedagene, HI-dagen, Gullhanen m.fl.. Mer info:

  • Julebyen Mosjøen 2021 27.11-24.12
  • Tiendebytte 2021  16.9-19.9
  • Cupdagene 2021 17.6-20.6
  • Gullhanen 2021 3.9