Om oss

Mosjøen Næringsforening er en interesseorganisasjon for over 180 medlemsbedrifter innenfor handel og service, håndverk og industri, reiseliv, finans og tjenesteyting.

Foreningen ønsker å bli vidtfavnende og representativ for distriktets mangfoldige næringsliv. Medlemmer fra alle bransjer ønskes velkommen.

Visjon

Mosjøen Næringsforening skal arbeide aktivt for å bidra til en positiv næringsutvikling i Vefsn.

Strategi

Mosjøen Næringsforening skal oppnå resultater ved:

  • Målrettet å påvirkerammebetingelser for lokalt næringsliv
  • Å bidra til samarbeid på tvers av bransjer og foreninger
  • Å bidra til økt kompetanse innen lokalt næringsliv
  • Å utøve påvirkning mot politiske beslutningstakere
  • Samarbeid med andre næringsaktører
  • Strukturert markedsføring av næringslivet

Driftsform og organisering

  • Årsmøtet søker å finne frem til et styre som best mulig kan reflektere og representere medlemsmassen.
  • Det avholdes medlemsmøter etter behov hvor aktuelle temaer blir tatt opp.
  • Næringslivslunsj for foreningens medlemmer søkes arrangert første torsdag hver måned.

Samarbeid og brobygging

Målet er at Mosjøen Næringsforening skal fungere som en positiv, samarbeidende brobygger, som kan bidra til et bedre næringslivsklima, vekst og verdiskapning. Å få forutsigbarhet i rammevilkårene står høyt på vår arbeidsliste. Forutsetningen for å lykkes med dette er at vi makter å fremstå seriøst og representativt overfor myndigheter og andre premissleverandører. Konflikt og kritikk skal ikke være vår smarbeidsform.

Kultur og næring

Et godt samvirke mellom kultur og næring er en viktig faktor for å skape et positivt og komplett lokalsamfunn.