Tiendebytte Reglement og Påmelding

PÅMELDING STANDPLASS

 • Omstendigheter som arrangør selv ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer e.a., vær, samt situasjoner som kan betegnes som force majeure, medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning og refusjon av standleie ol.
 • Tiendebytte står fritt til å velge plassering av utstillerne.
 • Innredning og utstyr til standen er IKKE inkludert i standleien.
 • Tiendebytte garanterer ikke at alle salgsboder ute, er helt tett mot regn. Det er utstillers ansvar å sikre bod og varer mot regn, vind m.m.
 • Utstillere plikter å ha åpent i den oppsatte kjernetiden for arrangementet:
  Torsdag 10-19
  Fredag 10-19
  Lørdag 10-17
 • Det er utstillers ansvar å ha nødvendige forsikringer.
 • Plakater o.l. kan ikke settes opp utenfor tildelt standareal. Vareprøver og reklamemateriell må kun deles ut fra egen stand.
 • Demonstrasjoner, utdeling av vareprøver, bruk av audiovisuelt utstyr, stemmeforsterker o.l. må utføres uten sjenanse for nabostands og omgivelser. Eventuelle klager rettes til Tiendebytte-arrangør som har avgjørende myndighet.
 • Utstillere som håndterer brannfarlig materiale, smultringsteking, grilling eller åpen flamme, skal ha brannteppe ved tilberedningsstedet og godkjent brannslukkingsutstyr i umiddelbar nærhet.
 • Ved bruk av gass er det pålagt å oppbevare gassflasker i låsbare skap.
 • Ved salg av næringsmidler er hver enkelt utstiller pålagt å søke eventuelle nødvendige tillatelser fra Mattilsynet evt. andre.
 • Det er til enhver tid utstillers ansvar å sørge for at evt. smittevernregler overholdes ved egen stand. Det er krav om at alle utstillere har antiback eller tilsvarende tilgjengelig for kundene på sin stand ved behov.
 • Det forutsettes at utstiller overholder norske lover og innhenter alle eventuelle nødvendige tillatelser fra ansvarlige myndigheter i forbindelse med utstillingen. Utstiller er selv ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regelverk for de varer/tjenester de tilbyr.
 • Salg av våpen-lignende gjenstander tillates ikke, men leketøy i form av vannpistoler i forskjellige farger tillates, dog ikke i sort.
 • Det er ikke lov å selge leker og alle andre varer som skaper irritasjon blant publikum, for eksempel sprayflasker med fargestoff, leker med høy lyd, softgun, “kniver”, osv. Hva som skal selges må oppgis ved påmelding, og skal være lovlig innført og lovlig for salg.
 • Varer med reklame for narkotika skal IKKE selges på Tiendebytte, her vises det til vedlagte bilder nedenfor som eksempler på slike artikler. Listen er IKKE utfyllende!
 • All bruk og salg av gassballonger er ikke tillatt under Tiendebytte.
 • Tiendebytte forbeholder seg retten til å vise bort utstillere som ikke følger disse regler, eller dersom varesortimentet stemmer med det som er oppført i bestillingen. En eventuell bortvisning medfører IKKE refusjon av betalt standleie.
 • Enhver påmelding anses bundet av arrangørens reglement, uansett om det er tatt forbehold av noe slag. Styret i Mosjøen Næringsforening avgjør med bindende virkning tvister om forståelse av dette reglement.

 

Eksempel på varer med reklame for narkotika som IKKE er tillatt på Tiendebytte: