Mosjøen Næringsforening skal være en aktiv bidragsyter til en positiv næringsutvikling i Vefsn:

  • Påvirke rammebetingelser for lokalt næringsliv
  • Bidra til sterkere samarbeid på tvers av bransjer og foreninger
  • Bidra til økt kompetanse innen lokalt næringsliv
  • Påvirkning av politiske beslutningstakere
  • Samarbeid med andre næringsaktører
  • Strukturert markedsføring av næringslivet

Næringslivslunsj/Frokostmøter

Mosjøen Næringsforening står bak næringslivslunsjer og frokostmøter med ulike temaer månedlig. Bedriftspresentasjoner, informasjon, diskusjoner, faglig innhold.
Har du lyst å presentere din bedrift? Send en mail til: post@mosjoennf.no

Arrangement

Gullhanen 24.mai 2024
Tiendebytte 19.-23.september 2024
Julebyen Mosjøen

 

Vi samarbeider med: