Vi ønsker din bedrift som medlem!

Mosjøen Næringsforening (MNF) er en sammenslutning av de gamle foreningene Mosjøen Handelstandsforening og Mosjøen Håndverk- og Industriforening. MNF skal ivareta det beste av tradisjonene fra alle foreningene og føre disse videre.

Mosjøen Næringsforening ønsker å bli vidtfavnende og representativ for distriktets mangfoldige næringsliv. Medlemmer fra alle bransjer ønskes velkommen.

Vår stemme høres bedre hvis vi er mange og samstemte.

Årskontingent og Serviceavgift

Årskontingent er pr bedrift pr 1. januar 2009 besluttet av årsmøtet i 2008 å være: kr 300.-

Utover en fast lik kontingent pr. medlem har årsmøtet i 2008 besluttet å avregne en serviceavgift knyttet opp mot hvert medlems antall årsverk i sin virksomhet. Årsmøte vedtok enstemmig 20.6.2018 å øke serviceavgiften med 25 %. Deler av dette skal gå til drift av næringsforeningens arrangementer; Cupdager, Tiendebytte og Julebyen Mosjøen.

På årsmøtet i 2018 ble det vedtatt at serviceavgiften skulle justeres årlig med konsumprisindeksen (KPI). For 2021 var KPI 5,3 %

Serviceavgiften er mva. pliktig og fradragsberettiget i regnskapet for de som har slik fradragsrett. Satsene er som følger:

0 – 2 årsverk: kr   1.669,-
< 2 – 5 årsverk: kr   3.338,-
< 5 – 10 årsverk: kr   6.675,-
< 10 – 20 årsverk: kr   10.011,-
< 20 – 30 årsverk: kr 13.350,-
< 30 – 50 årsverk: kr 16.687-
< 50 – 100 årsverk: kr 20.025,-
< 100 – 200 årsverk: kr 23.361,-
< 200 årsverk: kr 26.699,-

 

Medlemstyper:

 • Nyetablerere:   gratis medlemskap og ingen serviceavgift første år
 • Personlige medlemmer:    samlet medlemskontingent og serviceavgift     kr  1.969,-
 • Seniormedlemmer betaler kun kontingent.

Halv årsavgift for innmelding etter 1.7.xx

Innmelding

Meld inn din bedrift her.

  Felt merket * er obligatorisk:

  Medlemstype:*
  BedriftPersonligSeniorNyetablerer

  Bedrift / navn:*

  Organisasjonsnr:

  Besøksadresse:

  Postadresse:*

  Epost (bedrift):

  Telefon: (bedrift)

  Antall ansatte:*

  Omsetning:

  Kontaktperson:*

  Epost (kontakt):*

  Telefon: (kontakt)

  Evt melding: